Solkysten Old English Sheepdog - Statistikk for 2010
1258
post-template-default,single,single-post,postid-1258,single-format-standard,wp-featherlight-captions,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Statistikk for 2010

Det er født 65 Old English Sheepdog valper i Skandinavia i 2010 fordelt på 15 kull.

79 av 84 OES er øyenspeilet uten anmerkninger i Norge, Sverige og Danmark.

Danmark er landet som har røntget flest OES for HD og AD i år 2010.

I 2010 er det i Skandinavia født ca. 20 Old English Sheepdog valper i hvert av landene. I Norge er født 22 valper fordelt på 4 kull, i Danmark er det født 23 valper fordelt på 5 kull og i Sverige 20 valper fordelt på 6 kull. Dette gir til sammen 65 valper på 15 kull, mot 31 valper født i 2009 fordelt da på kun 4 kull.

Det er i 2010 født dobbelt så mange valper i Skandinavia sammenlignet med 2009 og det vises også på antallet importer som er gått ned. Kun 5 Old English Sheepdog er importert fra andre land, henholdsvis Nederland, Tyskland, Hellas, Finland og USA. 7 valper er solgt mellom de skandinaviske land. 6 importer havnet i Norge, 3 i Sverige og 3 i Danmark.

I Norge er 26 Old English Sheepdog øyeundersøkt, i Danmark 20 og Sverige topper med 43. Til sammen ble 89 hunder undersøkt. Av disse er 83 uten anmerkninger, 2 har fått påvist katarakt, en er mistenkt for katarakt, en har PPM, en har diagnosen PHTVL/PHPV og en er under oppfølging. Mange av disse undersøkte hundene er øyespeilet som valper før levering. Ellers undersøker man hunder før de går i avl, for å unngå å avle på syke avlsdyr. Alle hunder bør undersøkes igjen når de er rundt 5 års alder, til det beste for rasen.

Det var veldig få Old English Sheepdog som ble røntget for HD i 2010. Kun 31 mot 52 i 2009. I Norge og Sverige ble 6 HD røntget, i Danmark hele 19. Av disse 31 er 26 fri for HD.

Når det gjelder AD røntging har Danmark tatt et stort skritt fremover med hele 12 resultater i 2010. Norge og Sverige henger langt etter med en hver. Alle disse 14 røntgede hundene er fri for AD, men ser vi til Finland hvor det er like vanlig å røntge for AD som for HD ser vi at det langt fra er tilfellet der, da nærmere 20 % har AD.

Danmark opplevde i 2009 at et kull valper ble syke av PCD. Ved at de bidro til forskningen i Belgia er det nå heldigvis blitt mulig å teste om avlsdyr er bærere av denne grusomme sykdommen. Testen er nå blitt viktig for mange skandinaver, så vel som europeere. Et stort antall Old English Sheepdog er blitt testet, men resultatene blir dessverre ikke samlet i noen database ennå.

HD-statistikk Skandinavia

År
Land
Antall røntget
A
B
C
D
E
2010
Danmark
20
13
4
2
1
2010
Norge
6
5
1
2010
Sverige
6
2
2
1
1

AD-statistikk Skandinavia

År
Land
Antall røntget
A/0
C/1
D/2
E/3
2010
Danmark
12
12
2010
Norge
1
1
2010
Sverige
1
1

Leave a reply