Solkysten Old English Sheepdog - Statistikk for 2011
1318
post-template-default,single,single-post,postid-1318,single-format-standard,wp-featherlight-captions,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Statistikk for 2011

Det ble født 64 Old English Sheepdog valper i Skandinavia i 2011.

103 Old English Sheepdogs ble øyeundersøkt i Skandinavia i 2011.

Alle Old English Sheepdogs bør røntges for HD. Det anbefales at de er mellom 15 og 18 mnd.

I 2011 ble det født 64 valper i Skandinavia, disse fordelte seg på til sammen 13 kull. I Norge ble det kun født 1 valp, i Danmark ble det født 25 valper fordelt på 5 kull og i Sverige 38 valper fordelt på 6 kull. I 2010 ble det i Skandinavia født 65 valper og i 2009 31 valper.

Det ble registrert 9 importerte Old English Sheepdogs i Skandinavia i 2011. 5 ble importert mellom de skandinaviske landene. I tillegg kom det en fra Frankrike, Belgia, England og Litauen. 2 importer havnet i Norge, 1 i Danmark og 6 i Sverige.

Så mange som 103 Old English Sheepdogs ble øyeundersøkt i Skandinavia i 2011. 58 i Sverige, 36 i Danmark og kun 9 i Norge. Av disse er hele 99 uten anmerkninger. To har påvist ikke arvelig katarakt, en Y-sømskatarakt og er har fått påvist PRA. 69 av de undersøkte hundene er valper som er øyeundersøkt før levering fra oppdretteren. Ellers undersøker man hunder før de går i avl, for å unngå å avle på syke avlsdyr. Alle hunder bør også undersøkes igjen når de er rundt 5 års alder, da flere øyesykdommer ikke kan oppdages i ung alder. Det er arvelig katarakt og PRA som bekymrer mest på rasen.

Det ble HD røntget 45 Old English Sheepdog i 2011 mot 31 i 2010. I Norge ble det røntget 12, i Danmark 17 og i Sverige 16. Av disse 45 hundene var 34 fri for HD.

Det er ennå færre som velger å AD røntge sine Old English Sheepdogs. Det er i 2011 registrert totalt 23 AD resultater i Skandinavia, fordelt på12 danske hunder, 6 svenske og 5 norske. Av disse er derimot så mange som 22 fri, kun en har fått resultatet 1. Ser vi til Finland hvor det er like vanlig å røntge for AD som for HD ser vi derimot at nærmere 20 % har AD.

Etter at Danmark i 2009 opplevde et kull med PCD syke valper og forskerne i Belgia utviklet en DNA test for å påvise bærere av sykdommen ser man nå heldigvis at oppdrettere verden over begynner å teste sine avlsdyr før de brukes i avl.

HD-statistikk Skandinavia

År
Land
Antall røntget
A
B
C
D
E
2011
Danmark
17
9
4
2
2
2011
Norge
12
8
1
2
1
2011
Sverige
16
12
1
2
1

AD-statistikk Skandinavia

År
Land
Antall røntget
A/0
C/1
D/2
E/3
2011
Danmark
12
11
1
2011
Norge
5
5
2011
Sverige
6
6

Leave a reply