Solkysten Old English Sheepdog - HD utvikling i Norge
1217
post-template-default,single,single-post,postid-1217,single-format-standard,wp-featherlight-captions,ajax_updown_fade,page_not_loaded

HD utvikling i Norge

Den norske HD-statistikken viser en positiv utvikling.

OES-eiere som røntger hunden sin for HD og er med på å bevare rasens sunnhet.

Det anbefales å røntge en OES mellom 15 og 18 måneder pga. rasens sene utvikling.

Antall norskfødte Old English Sheepdogs som blir røntget for HD er stigende. I perioden 1989 til 1996 ble 56,3% av norskfødte OES røntget. I perioden 1997 til 2009 ble 66,7% røntget. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere utviklingen av HD på rasen i Norge.

I tidsrommet 1989-1996 ble det født 304 valper i Norge. Av de 171 hundene som ble røntget var 74,3% fri (A eller B) for HD og 25,7% hadde HD grad C, D eller E.

De siste årene, fra 1997-2009 er det født 171 valper i Norge. Av de 114 hundene som hittil er røntget er 86,0% fri for HD. Mens 14,0% har HD grad C, D eller E.

Sammenligner vi disse tidsrommene ser vi at utviklingen er svært positiv både når det gjelder antall hunder som blir røntget og hunder som er fri for HD. Oppdretterne her i landet gjør en god jobb med å avle på sunne hunder som er fri for HD. Dvs individer som har A eller B hofter. Det er også viktig at avlshundenes søsken og andre nære slektninger ikke har HD.

Noen oppdrettere tar depositum for røntging ved levering av valpene, slik at HD-røntgingen på en måte er forhåndsbetalt. Dette har bidradd til at flere hunder blir røntget og dermed til å bevare rasens sunnhet.

Hver eneste OES eier bidrar til rasens utvikling ved å få sin Old English Sheepdog røntget for HD. Dette skal gjøres etter at hunden er fylt 12 måneder, men det anbefales å vente til hunden er mellom 15 og 18 måneder pga. rasens sene utvikling.

Her er statisitkken. Skillet mellom året 1996 og 1997 kommer av at Norsk Kennel Klub fra 1997 gikk over til HD gradene A, B, C, D og E.

HD-statistikk Old English Sheepdog 1997-2009

HD
Antall valper
Antall røntget
A
B
C
D
E
2009
0
0
2008
22
17
11
2
3
1
2007
8
6
5
1
2006
9
5
5
2005
7
1
1
2004
12
12
12
2003
13
9
8
1
2002
6
3
3
2001
7
0
2000
28
22
15
4
3
1999
25
22
18
3
1
1998
5
2
1
1
1997
29
14
12
1
1
Sum
171
114
88
10
8
6
2

HD-statistikk Old English Sheepdog 1989-1996

HD
Antall valper
Antall røntget
Fri
Svak
Middels
Sterk
1996
21
10
3
4
3
1995
42
24
17
4
3
1994
15
7
5
2
1993
23
15
8
3
2
2
1992
51
31
26
1
1
3
1991
50
31
26
2
1
2
1990
30
18
11
2
3
2
1989
72
35
31
2
1
1
Sum
304
171
127
20
14
10

HD-resultatene over Old English Sheepdog i Norge finnes i Norsk Kennel Klub sin omfangsrike database Dogweb, men er kun er tilgjengelig for medlemmer av NKK.

Leave a reply