Dark Light

Forskerne i Belgia har nå funnet genet for PCD hos Old English Sheepdog.

Ved en DNA analyse kan man nå påvise om en Old English Sheepdog har PCD.

Ved å teste avlsdyrene kan man heretter slippe å avle frem PCD-syke valper.

Takket være oppdrettere som har vært åpne om forekomster av PCD i sine valpekull bl.a. i Belgia og Danmark, samt engasjerte forskere ved Universitetet i Liège i Belgia, er genmutasjonen som forårsaker PCD hos OES nå funnet. Dette har igjen resultert i at man nå ved hjelp av en DNA analyse kan påvise PCD statusen på en Old English Sheepdog. Den kan være frisk og heller ikke bærer, den kan være frisk men bærer av det muterte genet, eller den kan ha PCD. Henholdsvis (+/+), (MUT1/+) og MUT1/MUT1).

Det ble samlet inn en masse blodprøver av OES under og i etterkant av Euro-OES Show 2008 i Genk. Disse prøvene er nå testet for PCD og resultatene foreligger. Ved å teste avlsdyrene kan man heretter unngå å avle frem PCD-syke valper og derved slippe de lidelser denne sykdommen medfører.

Primary Ciliary Dyskinesia (PCD) er et arvelig avvik som går på strukturen og funksjonen til flimmerhårene i luftveiene og andre steder i kroppen. Det er heldigvis en sjelden sykdom, men den er rapportert i mer enn 19 raser, deriblant på Old English Sheepdog.

Flimmerhår, cilier, er små utløpere på overflaten av epitelcellene som kler både de øvre luftveier, nese og bihuler og nedre luftveier, luftrør og bronkier. Hver epitelcelle har 200–300 flimmerhår. Flimmerhårene skal bevege seg synkront og “feie” bort et teppe av slim, som inneholder partikler, døde celler, eventuelle mikroorganismer og betennelsesceller.

Hos en hund som lider av PCD vil flimmerhårene ikke gjøre jobben sin. Mangel på koordinering og ineffektivitet hos flimmerhårene fører til for dårlig transport av slimet. Dette fører til at hunden vil hoste, pipe i brystet, nyse og etter hvert som slimet blir liggende å irritere utvikles det infeksjoner i luftveiene. Det er viktig at slike hunder ikke får hostedempende medisiner da hosting er den eneste måten de kan rense luftveiene på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts