Dark Light

1856 Old English Sheepdog er med i helseundersøkelsen til OESCA.

Undersøkelsen omfatter perioden 1998-2008.

Rapporten kartlegger genetiske og potensielt genetiske helseproblemer på rasen.

Våren 2009 gjennomførte Old English Sheepdog Club of America (OESCA) en undersøkelse, der Old English Sheepdog eiere over hele verden ble bedt om å svare på spørsmål knyttet til sine hunders helse i perioden 1998-2008. Spørreskjemaet ble utformet for å kartlegge genetiske og potensielt genetiske helseproblemer på rasen. OESCA vil gjennomføre en slik undersøkelse hvert 5. år for å følge utviklingen.

Gjennom disse undersøkelsene håper OESCA å få en oversikt over helseproblemer innen rasen. De ønsker å holde forskerne orientert om utviklingen og å oppmuntre til en åpen diskusjon og utveksling av informasjon om helseproblemer på verdensbasis.

Totalt kom det inn 813 svar, som til sammen gjaldt 1856 Old English Sheepdogs, 995 tisper og 861 hannhunder. Resultatet av undersøkelsen er nå offentliggjort og her er det mye interessant lesing. Som en kuriositet kan nevnes at 67 eiere oppgir gjeting som en av sine primære interesser med rasen.

Man bør merke seg at 38.86% av de til sammen 1856 hundene oppgis å ikke ha noen alvorlige helseproblemer. Det tre mest utbredte sykdommer som er rapportert på OES i denne tiårsperioden er kreft/svulster 16,43%, muskel og skjellett problemer 15,87% og allergi 12,54%.

Av alle hundene i undersøkelsen var 513 døde. Gjennomsnittsalderen for disse ble 10,8 år for tisper og 9,9 år for hannhunder. 17 år oppgis som høyeste alder og ble oppnådd på begge kjønn. Som hyppigste dødsårsak oppgis kreft på 165 hunder, 93 tisper og 72 hanner, på en andre plass over dødsårsaker kommer høy alder.

Les hele rapporten

OESCA 2009 Breed Health Survey Report (PDF)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts