Dark Light

NKK har vedtatt endringer i to av punktene i de etiske grunnregler for avl og oppdrett.

NKK gjør en innskjerping når det gjelder innavl.

Spørsmålet er hvor løst dispensasjonene sitter og om oppfordringer som “bør” blir overholdt?

Den første endringen gjelder innavl, den andre gjelder tispens alder ved første parring. Punkt 2 i avlsreglene har hittil vært slik: “Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravlog sterk innavl bør unngås”.

Her skal det nå gjøres en innskjerping når det gjelder innavl eller linjeavl som det også kalles. Det blir derfor følgende tilføyelse: “Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavl bør unngås. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner. Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon. Informasjon om hva søknaden skal inneholde kan hentes fra www.nkk.no”. Dette vil i praksis si at man må holde seg under en innavlsprosenten på 12,5 %.

Den andre endringen er i reglenes punkt 7. Her lyder første strekpunkt i dag slik: “Tispen bør ikke pares før tidligst 2. løpetid eller senere i henhold til den aktuelle raseklubbens anbefaling. Én av følgende forutsetninger må overholdes: (a) Tispen skal enten ikke være paret på første løpetid eller (b) tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet”.

Dette forandres nå til: “Tispen skal være minst 18 måneder på paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes”.

For Old English Sheepdog er anbefalingen i Norge at tispen skal være fylt 24 mnd. I Sverige og Danmark gjelder 20 mnd.

Så er det bare tiden som vil vise hvor løst dispensasjonene sitter og om oppfordringer som “bør” overholdes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Related Posts